Olejowy nośnik ciepła (ONC)

W gałęziach przemysłu w których wymagane są wysokie temperatury czynnika grzewczego w procesach produkcyjnych stosowana jest para lub woda o wysokim ciśnieniu. Alternatywą dla tych czynników grzewczych jest olej termalny (diatermiczny, diatermalny). Podstawową zaletą instalacji opartej na olejowym nośniku ciepła jest brak konieczności stosowania wysokich ciśnień. Instalacja ONC jest praktycznie bezciśnieniowa z punktu widzenia wytwarzanego czynnika grzewczego.

Instalacje wykorzystujące olejowy nośnik ciepła (ONC) mają następujące zalety:

1. Koszty inwestycyjne i eksploatacje instalacji olejowego nośnika ciepła z reguły są niższe w porównaniu do instalacji parowych i wody grzewczej o wysokim ciśnieniu.

2. Instalacje ONC pracują praktycznie przy ciśnieniu atmosferycznym. Nie jest wymagane stosowanie drogiej armatury i urządzeń zabezpieczających instalacje.

3. Dzięki zastosowaniu oleju jako nośnika ciepła nie występuje problem osadów kamienia kotłowego. Instalacja ONC jest prostsza ponieważ nie zawiera elementów związanych z odsalaniem i odmulaniem.  Użytkownik instalacji ONC nie ma problemów z usuwaniem odpadów (odmuliny i odsoliny).

4. Niskie ciśnienie pracy instalacji ONC - instalacja wyłączona spod nadzoru UDT.

5. Nie występuje problem zamrażania czynnika grzewczego w trakcie postoju instalacji w zimie (odporność na zamarzanie w temperaturach ujemnych) możliwość wyłączenia instalacji nawet w okresie zimowym bez obawy o zamrożenie przewodów.

6. Olej termiczny nie powoduje korozji.

7. Olej termiczny nie zawiera soli co wpływa pozytywnie na pracę kotła.

8. Brak konieczności uzupełniania czynnika grzewczego czynnik grzewczy znajduje się cały czas w obiegu, nie występują straty czynnika grzewczego.

9. Brak instalacji kondensatu.

10. Możliwość wykorzystania olejowego nośnika ciepła do chłodzenia również w tym samym układzie.

11. Możliwość osiągnięcia temperatury oleju termalnego do 320oC.

12. Łatwość i dokładność regulacji temperatury oleju termalnego zarówno po stronie kotłów ONC jak również odbiorników.

13. Instalacja olejowego nośnika ciepła może stanowić jedno źródło ciepła, które rozprowadzone zostanie po całym zakładzie. Tam gdzie jest konieczne (np. ze względów technologicznych) możliwe jest stosowanie wymienników lokalnych np. dla produkcji pary, wody gorącej. Można łatwo osiągać różne temperatury dla różnych odbiorników w pojedynczym systemie.

14. Brak problemów z przygotowaniem (uzdatnianiem) wody zasilającej.

15. Wysoka sprawność układu.

16. Instalacja olejowego nośnika ciepła jest możliwa do zastosowania miejscowego

 

Rodzaje układów instalacji olejowego nośnika ciepła.

Układ otwarty instalacji olejowego nośnika ciepła - to system w którym kocioł ONC, rurociągi, armatura i odbiorniki ciepła pozostają pośrednio w stałym połączeniu z powietrzem. Miejscem tego połączenia w instalacji jest otwarty, przelewowy zbiornik ekspansyjny, który zwykle jest pojemnikiem wykonanym ze stali, w formie sześcianu. Zbiornik ekspansyjny do pewnej części wypełniony jest olejem termalnym (tym samym olejem, który znajduje się w instalacji ONC) a pozostałą jego objętość wypełnia powietrze atmosferyczne.

Układ zamknięty instalacji olejowego nośnika ciepła - to układ w którym otwarty, przelewowy zbiornik ekspansyjny zastąpiono zbiornikiem ekspansyjnym ciśnieniowym. Jest to urządzenie zamknięte, wykonane zwykle w formie walca które do pewnej części wypełnione jest olejem termalnym z instalacji a pozostałą jego objętość wypełnia ciśnieniowa poduszka azotu.

Zarówno otwarty zbiornik ekspansyjny jak też zamknięty zbiornik ekspansyjny mają za zadanie przejąć do siebie nadciśnienie oleju termalnego powstające poprzez zwiększanie się jego objętości z powodu ogrzewania go przez źródło ciepła.