Instalacje technologiczne w przemyśle

1. Technika wysokotemperaturowa

- instalacje olejowego nośnika ciepła (olej termalny)

- instalacje i sieci parowe

- woda o wysokim ciśnieniu

2. Instalacje technologiczne związane z przepływem gazów, cieczy i transportem pyłów, w tym także w strefach zagrożonych wybuchem

3. Instalacje oczyszczania powietrza

- układy filtracyjne

- instalacje odpylające

- odciągi miejscowe

- metody „mokre”

4. Gospodarka cieplna i odzysk ciepła

5. Instalacje sprężonego powietrza i azotu

6. Układy wagowe

7. Projekty zasilania elektrycznego oraz sterownia


Instalacje w branży sanitarnej i elektrycznej

1. Instalacje sanitarne wewnętrzne:

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

- instalacje chłodnicze

- ogrzewanie powietrzne

- centralne ogrzewanie

- wentylacja pożarowa

- instalacje gazowe

- instalacje wod-kan

2. Kotłownie gazowe, olejowe i na paliwo stałe

3. Wymiennikownie

4. Sieci zewnętrzne i przyłącza:

- cieplne

- wod-kan

- gazowe

5. Instalacje elektryczne i sterowania:

- instalacje wewnętrzne zasilania i sterowania

- przyłącza do sieci

- stacje transformatorowe


Możemy również przyjąć zlecenie na wykonanie:

- raporty oddziaływania na środowisko

- operaty ppoż.

- projekty zagospodarowania terenu

- projekty architektoniczno-konstrukcyjne