Firma TOSKA oferuje kompleksową realizację instalacji przemysłowych począwszy od koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy następnie wykonawstwo aż po oddanie gotowego obiektu do użytku.

W przypadku realizacji przez nas generalnego wykonawstwa instalacji, kontrola i koordynacja prac przez cały okres inwestycji spoczywa na naszej firmie. Jako generalny wykonawca bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu budowy.

W celu przyspieszenia prac, zwiększenia ich jakości oraz obniżenia kosztów na stałe współpracujemy z firmami wykonawczymi.

Naszym celem jest spełnienie oczekiwań Inwestora na każdym etapie inwestycji.
Cel ten osiągamy przez w pełni kontrolowane zarządzanie budową, alternatywne rozwiązania projektowe i optymalizację jakości, kosztów i harmonogramu.

Zapewniamy ścisłą współpracę między inwestorem, projektantami i zespołem wykonawczym oraz pomoc we wszystkich procedurach aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.