Nasza firma specjalizuje się w technice wysokotemperaturowej wykorzystującej parę wodną, wodę grzewczą o wysokim ciśnieniu oraz instalacje z zastosowaniem oleju termicznego.

Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie projektowania jak również realizacji inwestycji.

 

Para wodna

Zaleta pary jako nośnika ciepła pole­ga na tym, że posiada dużą pojemność cieplną. Przy takiej samej masie i temperatu­rze, ilość ciepła zawarta w parze wodnej jest ponad sześciokrotnie wyższa, niż w wodzie. Przyczyną tak dużej pojemności cieplnej jest konieczność doprowadzenia znacznej ilości ciepła aby z wody wytworzyć parę wodną – para wodna 2675,4 kJ/kg (100oC; 1bar); woda 417,5 kJ/kg (100oC). Ta energia uwalnia się z powrotem przy kondensacji pary wodnej.

Do przesłania tej samej ilości ciepła za pomocą pary wodnej potrze­ba przetrans­portować tylko szóstą część masy w porównaniu do wody.

 

Olejowy nośnik ciepła (ONC)

W gałęziach przemysłu w których wymagane są wysokie temperatury czynnika grzewczego w procesach produkcyjnych stosowana jest para lub woda o wysokim ciśnieniu. Alternatywą dla tych czynników grzewczych jest olej termalny. Podstawową zaletą instalacji opartej na olejowym nośniku ciepła jest brak konieczności stosowania wysokich ciśnień. Instalacja ONC jest praktycznie bezciśnieniowa z punktu widzenia wytwarzanego czynnika grzewczego.